Työnohjaus

Työnohjauksen tavoite on tutkia ja kehittää osallistujien omaa työtä, työyhteisöä, ammattirooleja ja jaksamista. Työnohjauskeskusteluissa tehdään huomioita työn arjesta, jäsennetään kokemuksia ja etsitään ratkaisuja oman työn haasteisiin. Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta, ja se auttaa jaksamaan työssä.

Työnohjaukseen voi osallistua koko työyhteisö, ryhmä tai yksittäinen työntekijä. Työnohjauksesta tehdään sopimus, ja yleisimmin ohjaus toteutetaan 60-90 minuutin tapaamisina kolmen-neljän viikon välein. Työnohjauksen alussa keskustellaan tavoitteista ja prosessin aikana sekä sen päätteeksi arvioidaan ohjauksen vaikutuksia työhyvinvointiin.

Työnohjauksessa pysähdytään asiakkaan työn kysymysten äärelle tutkimaan, purkamaan kokemuksia ja kuormia sekä parhaimmillaan oivaltamaan uutta. Työnohjaajana pyrin esittämään hyviä kysymyksiä, kuuntelemaan arvostavasti ohjattavien ajatuksia ja kokemuksia sekä luomaan rakenteita, joiden avulla asioista päästään puhumaan rakentavassa ilmapiirissä. Työskentely lähtee ohjattavien tarpeista, työmuotoina keskustelu ja toiminnalliset työmuodot asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Työhuoneeni sijaitsee Jyväskylässä Löylykadulla, ja tila on rauhallinen ja viihtyisä. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös asiakkaan tiloissa tai etäyhteydellä.

Lisätietoa

Suomen työnohjaajat
www.suomentyonohjaajat.fi